Słowacja

Polskim przedsiębiorcom Słowacja kojarzyła się dotąd najpewniej z górskimi krajobrazami, ciepłymi źródłami i nie gorszym niż czeskie piwem – można rzec raj na ziemi i to tuż za naszą granicą.

W ostatnich latach Słowacja uzyskała dodatkowo reputację kraju, gdzie – inaczej niż w Polsce – można bezpiecznie i bez obawy przed urzędnikami prowadzić działalność gospodarczą.

Republika Słowacji to kraj członkowski Unii Europejskiej, posiadający stabilną gospodarkę i sektor finansowy. Nie będzie przesadą twierdzenie, że gospodarka i finanse tego kraju należą do „najzdrowszych” w strefie Euro.

Atutem Słowacji jest niepodlegający częstym zmianom i przyjazny dla przedsiębiorców system prawny i podatkowy.

Dochody osób fizycznych są na Słowacji opodatkowane podatkiem PIT ze stawką 19% (dla dochodu rocznego nie przekraczającego 35.022,31 euro) i stawką 25% (dla dochodu rocznego wyższego niż 35.022,31 euro). Słowaccy podatnicy korzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3.803,33 euro rocznie, czyli ponad czterokrotnie wyższej niż ta, która przysługuje polskim podatnikom.

Podatek CIT ma jedną stawkę w wysokości 21%, dochód podatkowy określany jest jednak w sposób bardziej przyjazny od tego znanego polskim przedsiębiorcom.

Słowackie przepisy nie przewidują m.in. ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na samochody osobowe, dopuszczalne jest zaliczanie do kosztów opłat licencyjnych za wykorzystywanie własności intelektualnej (przede wszystkim znaków towarowych). Jako ciekawostkę, dotyczącą rozliczenia kosztów podatkowych przez słowackich przedsiębiorców, można wskazać znany nam przypadek, uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków na nabycie paliwa do jachtu motorowego, którym przedsiębiorca podróżował , wraz z kontrahentami po Adriatyku.

W prawie słowackim nadal brak jest klauzuli obejścia prawa podatkowego, dzięki czemu przedsiębiorcy stosujący legalne metody optymalizacji podatkowej nie muszą obawiać się kontroli organów podatkowych. Słowackie organy podatkowe maja także liberalne podejście do rozliczeń spółek prawa słowackiego ze spółkami powiązanymi z takich krajów jak Cypr czy Luksemburg.

Na Słowacji dywidendy wypłacane przez spółki handlowe osobom fizycznym opodatkowane są od roku 2017 przyjazną 7 % stawką podatkową. Fakt, że wcześniej przychody z dywidend zwolnione były całkowicie  z opodatkowania jest jednym z powodów powszechnego prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným), gdyż wypłata zysku wspólnikom takiej spółki nie była ponownie opodatkowana, wydaje się, że obecna 7 % stawka podatku od dywidend nie wpłynie znacząco na wskazaną praktykę.

Opodatkowanie dywidendy niską stawką podatku pozwala na wykorzystanie spółek słowackich, albo osób fizycznych będących słowackimi rezydentami w międzynarodowych strukturach holdingowych służących optymalizacji podatkowej

Zakup samochodu osobowego przez spółkę słowacką jest traktowany jak każdy inny wydatek związany z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Na Słowacji od zakupu samochodu oraz paliwa do niego można odliczyć pełną kwotę naliczonego podatku VAT, także amortyzacja dokonywana jest od całego wartości netto samochodu. Dodać należy, że na Słowacji samochody nie są obciążone akcyzą, co powoduje, że zwłaszcza modele luksusowe są generalnie tańsze niż w Polsce.

W związku z faktem, że ani przepisy dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ani przepisy ustawy o ruchu drogowym, nie ograniczają w istotny sposób poruszania się po polskich drogach samochodu zarejestrowanego na Słowacji zakup takiego samochodu przez spółkę słowacką i eksploatacja go w Polsce jest ciekawą propozycją obniżenia kosztów użytkowania samochodów osobowych w firmie.

Należy też pamiętać, że Słowacja jest ciekawym, na razie całkowicie niedocenionym miejscem do prowadzenia biznesu operacyjnego we wszelkich branżach przemysłu i usług.

Aktualności

2603, 2021

Dopuszczalność optymalizacji opodatkowania dywidendy za pomocą słowackiej spółki komandytowej

5. marca 2021 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrzył skargę podatnika na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, określającą podatnikowi zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy wypłaconej w 2013 roku przez polską spółkę akcyjną słowackiej spółce [...]

705, 2019

Czas na spółkę !

Z opublikowanych dziś w Gazecie Prawnej oraz w Rzeczpospolitej wywiadów z Minister Finansów Teresą Czerwińską jednoznacznie wynika, iż zbliża się koniec niskich danin publicznych od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapowiadane wprowadzenie testu przedsiębiorcy oraz zniesienie ograniczeń w [...]

2602, 2018

Kryptowaluty – jak wydobywać i handlować

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 488/16, rozwiał wszelkie wątpliwości. Handel kryptowalutami przez polskich podatników PIT jest opodatkowany progresywnym podatkiem dochodowym wg stawek 18% i 32%. Osoby [...]

1809, 2017

Zwolnienie dywidend z podatku u źródła a zapobieganie unikaniu opodatkowania

W ciągu kilku ostatnich lat powszechne stało się dążenie administracji podatkowych do ograniczenia możliwości stosowania w praktyce przewidzianych prawem międzynarodowym zwolnień z opodatkowania. Jednym z takich zwolnień jest zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych świadczeń [...]

1206, 2017

Trzecie ostrzeżenie Ministerstwa Finansów, czyli o zarządzaniu strachem

Wczoraj Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych. Komunikat ten, napisany w przystępny sposób i omawiający takie zagadnienia jak: miejsce rzeczywistego zarządu, zespół aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, [...]

1804, 2017

Znaczenie doradztwa przy rozpoczynaniu działalności na Słowacji

Czy rozpoczynając działalność gospodarczą warto korzystać z najtańszych ofert ?

2003, 2017

Rejestracja samochodu na Słowacji

Różnice pomiędzy polskim a słowackim systemem podatkowym są szczególnie dobrze widoczne na przykładzie podejścia do tematyki opodatkowania służbowych samochodów osobowych

starsze artykuły

Słownik pojęć

  • PIT –  podatek dochodowy od osób fizycznych

  • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

  • KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO – instytucja prawa podatkowego, pozwalająca administracji skarbowej zwalczać legalne działania optymalizacyjne poprzez negowanie skutków podatkowych czynności, których ważności i skuteczności nie można podważyć

  • VAT – podatek od towarów i usług