Estonia

Estonia na tle innych krajów Unii Europejskiej wyróżnia się pozytywnymi wskaźnikami makroekonomicznymi (jest to m.in. jeden z najmniej zadłużonych krajów Wspólnoty) oraz własną, oryginalną strategią rozwoju gospodarczego konsekwentnie realizowaną od ponad dekady. Zachęca ona do inwestowania w przede wszystkim nowe technologie, czyniąc z Estonii jedno z europejskich centrów start-up’ów.

Co więcej, Estonia jest jedynym krajem europejskim, w którym rzeczywiście funkcjonuje e-administracja, pozwalająca na załatwianie spraw urzędowych za pomocą platform elektronicznych (e-Tax Board dla spraw podatkowych, e-Business Registrar dla spraw rejestrowych, a nawet i-Voting pozwalająca brać udział w wyborach bez konieczności wychodzenia z domu).

Ważnym elementem estońskiej strategii gospodarczej jest niespotykany poza Estonią system podatku CIT, którego stawka wynosi 20%. Główną cechą tego systemu jest odroczenie momentu poboru podatku do czasu dystrybucji zysku spółki estońskiej na rzecz jej wspólników, która to dystrybucja co do zasady następuje w drodze wypłaty dywidendy. Spółka estońska nie płaci podatku CIT od osiąganych dochodów tak długo, jak długo jej zysk nie jest dzielony i wypłacany wspólnikom. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego jakie do 2014 r. funkcjonowało w Polsce w odniesieniu do spółek komandytowo akcyjnych. Przy czym jest to świadomy wybór estońskich władz, nie zaś wynik „legislacyjnej pomyłki” jak to miało miejsce w Polsce.

W praktyce życia gospodarczego ma to poważne skutki. Znacząco poprawia to płynność finansową spółek estońskich, wspierając dokonywanie przez nich inwestycji (co jest celem rządu estońskiego). Znacznie ułatwia to prowadzenie księgowości przez spółki estońskie, które na co dzień nie muszą m.in.:

  1. rozstrzygać kwestii dopuszczalności zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych,
  2. zastanawiać się na rynkowością transakcji w ramach grupy (zagadnienie tzw. cen transferowych)
  3. ograniczać finansowania własnego prowadzonej działalności ze względu na negatywne skutki cienkiej kapitalizacji.

W estońskiej praktyce podatkowej nie występuje problematyka negatywnych skutków klauzuli CFC czy też GAAR, gdyż odroczenie momentu poboru podatku skutkuje brakiem stosowania tego typu przepisów podatkowych.

Estońska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zatem bardzo interesującą alternatywą dla wszystkich szukających legalnych sposobów optymalizacji podatkowej dochodów kapitałowych. Jej atrakcyjność rośnie z każdym rozwiązaniem prawnym utrudniającym czy też nawet uniemożliwiającym wykorzystywanie spółek zagranicznych korzystających ze zwolnień przedmiotowych z opodatkowania (spółki cypryjskie, holenderskie, luksemburskie czy też czeskie) albo ze zwolnień podmiotowych (fundusze inwestycyjne).

Aktualności

606, 2019

E-rezydencja a rachunek w banku estońskim (5) – czy fintechy skorzystają na sporze administracji z sektorem bankowym ?

Trwający od ponad dwóch lat rozdźwięk pomiędzy rządem Estonii a sektorem bankowym w temacie rachunków bankowych dla spółek zakładanych przez e-rezydentów wydaje się pogłębiać i brak jest przesłanek pozwalających na przyjęcie, że otwarcie rachunku bankowego [...]

2805, 2019

Seminarium o E-rezydencji w Warszawie

Właśnie odebrałem potwierdzenie mojego udziału w seminarium poświęconym estońskiej e-rezydencji, które odbędzie się w Ambasadzie Estonii w Warszawie 5. czerwca. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany moimi osobistymi doświadczeniami związanymi z rejestracją i funkcjonowaniem spółek [...]

705, 2019

Czas na spółkę !

Z opublikowanych dziś w Gazecie Prawnej oraz w Rzeczpospolitej wywiadów z Minister Finansów Teresą Czerwińską jednoznacznie wynika, iż zbliża się koniec niskich danin publicznych od osób prowadzących działalność gospodarczą. Zapowiadane wprowadzenie testu przedsiębiorcy oraz zniesienie ograniczeń w [...]

712, 2018

E-rezydencja a rachunek w banku estońskim (4) – ustawowe rozwiązanie problemu

Estoński parlament usunął najpoważniejszą przeszkodę, jaką do tej pory napotykali cudzoziemcy zakładający spółki estońskie, w postaci wymogu wnoszenia wkładów na kapitał zakładowy na rachunek bankowy w jednym z banków estońskich.  Od stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja [...]

511, 2018

Estoński system podatkowy jest najbardziej przyjazny / Estonian tax system is the most competitive

Estoński system podatkowy został uznany po raz piąty z rzędu za najbardziej przyjazny wśród systemów podatkowych krajów należących do OECD. For the fifth year in a row the Estonian tax regime was declared as the most competitive [...]

1410, 2018

Obowiązek ujawnienia beneficjentów rzeczywistych przez spółki estońskie

Zgodnie z estońską ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie estońskie spółki zobowiązane są w terminie do 1. listopada 2018 r. do zgłoszenie listy beneficjentów rzeczywistych za pośrednictwem portalu internetowego Rejestru Handlowego. Informacje [...]

starsze artykuły

Słownik pojęć

  • CENY TRANSFEROWE – gałąź prawa podatkowego regulująca zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami ze sobą powiązanymi (kapitałowo lub osobowo) w celu zapewnienia rynkowości tych rozliczeń

  • CIENKA KAPITALIZACJA – instytucja prawa podatkowego ograniczająca finansowanie długiem działalności podatników podatku CIT poprzez wprowadzenie ograniczeń dla możliwości zaliczenia kosztów tego finansowania do kosztów podatkowych

  • GAAR (General Anti-Abuse Rule) – klauzula obejścia prawa podatkowego

  • ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE – zwolnienie z opodatkowania przychodów z danego źródła. Najczęściej zwolnieniami przedmiotowymi objęte są przychody z dywidend, z odsetek, z opłat licencyjnych czy też ze zbycia udziałów lub akcji

  • ZWOLNIENIA PODMIOTOWE – zwolnienie z opodatkowania wszystkich przychodów osiąganych przez określony rodzaj podatnika. Najczęściej beneficjentami takiego zwolnienia są fundusze inwestycyjne