Blog

Pierwsza państwowa kryptowaluta

Kryptowaluty nie maja sojuszników w państwach, bankach centralnych i publicznych regulatorach. Nigdzie. Z wyjątkiem Estonii.

2017/12/19|

Estonia obniża podatek CIT

Od 1. stycznia 2018 r. stawka estońskiego podatku CIT, pobieranego w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę estońską jej wspólnikom, będzie wynosić 14% (zamiast dotychczasowych 20%), jeśli odbiorcami dywidendy będą osoby prawne.

2017/10/06|

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem SKA – Epilog

W latach 2011 – 2015 spółki komandytowo-akcyjne (SKA) były masowo wykorzystywane w projektach optymalizacyjnych dzięki potwierdzonej przez dwie pomnikowe uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego możliwości odroczenia w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym dla dochodów z bieżącej działalności operacyjnej. Złota era tego rdzennie polskiego wehikułu podatkowego została zakończona przez opodatkowanie dochodów SKA podatkiem dochodowym [...]

2017/09/25|

Zwolnienie dywidend z podatku u źródła a zapobieganie unikaniu opodatkowania

W ciągu kilku ostatnich lat powszechne stało się dążenie administracji podatkowych do ograniczenia możliwości stosowania w praktyce przewidzianych prawem międzynarodowym zwolnień z opodatkowania. Jednym z takich zwolnień jest zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych świadczeń tego typu wypłacanych przez spółki zależne swoim spółkom-matkom z innych krajów UE, wprowadzone przez tzw. Parent-Subsidiary Directive, tj. Dyrektywę Rady [...]

2017/09/18|

Szef KAS informuje, czyli o praktyce stosowania klauzuli GAAR przez fiskusa

Na stronie Ministerstwa Finansów 30. sierpnia ukazała się informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na temat wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy pytają o podatkowe skutki czynności składających się na jeden z popularniejszych schematów optymalizacyjnych. Polega on na aktywacji dla celów podatkowych, tj. dla zwiększenia bazy kosztowej, wartości znaków towarowych używanych przez [...]

2017/09/01|

Czwarte ostrzeżenie Ministerstwa Finansów, czyli dlaczego warto czytać nie tylko nagłówki

26. czerwca 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się czwarte ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową, tym razem z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych. Wbrew tytułowi poświęcone jest ono schematowi zbycia kluczowych składników majątku (przede wszystkim nieruchomości komercyjnych), w którym podatkowa grupa kapitałowa jest jedynie jednym z etapów całego procesu, wykorzystywanym dla rozliczenia należności generowanych [...]

2017/07/07|

Trzecie ostrzeżenie Ministerstwa Finansów, czyli o zarządzaniu strachem

Wczoraj Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych. Komunikat ten, napisany w przystępny sposób i omawiający takie zagadnienia jak: miejsce rzeczywistego zarządu, zespół aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakład podatkowy, miejsce opodatkowania przychodów pasywnych, zjawisko tzw. treaty shopping, znajdą Państwo tutaj.   W treści tego ostrzeżenia nie znajdujemy [...]

2017/06/12|

Transakcje typu step-up na celowniku fiskusa

Najczęściej występującym w ostatnich latach typem transakcji optymalizacyjnej był tzw. step-up, polegający na aktywowaniu dla celów podatkowych (najczęściej dla amortyzacji podatkowej) wartości wchodzących w skład przedsiębiorstwa podatnika, które dotąd nie miały żadnego wpływu na jego wynik podatkowy. Wartościami takimi były np.: rynkowa wartość znaków towarowych, rynkowa wartość nieruchomości czy też wartość firmy. 22. maja 2017 [...]

2017/06/06|

Czy Maltę czeka „kryzys cypryjski” ?

W 2013 poważny kryzys sektora bankowego zakończył karierę Cypru jako atrakcyjnego raju podatkowego. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Afrodyta-pokiereszowana-Cypr-rok-po-kryzysie-3083190.html Ponieważ życie nie zna próżni, na zapaści Wyspy Afrodyty skorzystali inni, m.in Malta. Obecnie pojawiają się przesłanki, iż ten wyspiarski kraj swoją karierę idealnego miejsca na przeprowadzanie optymalizacji podatkowych może zakończyć na modłę cypryjską. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1042778,niemcy-malta-podatki-raj-podatkowy.html

2017/05/15|

FIZ-y i spółki luksemburskie rozwiązaniami podatkowymi wysokiego ryzyka ?

Na rozwijającym się w ciągu ostatnich kilku lat polskim rynku rozwiązań optymalizacyjnych zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ-y) oraz luksemburskie spółki Societe en Commandite Speciale (SCSp) były produktami z najwyższej półki, oferującymi możliwość całkowitego wyeliminowania ryzyka podatkowego bez względu na wysokość i rodzaj optymalizowanych dochodów. Niemal nieograniczone możliwości miały oczywiście odpowiednią, wysoką cenę. Atrakcyjność FIZ-ów została ograniczona [...]

2017/05/08|