konrad

/Konrad Glapiak

About Konrad Glapiak

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Konrad Glapiak has created 27 blog entries.

E-rezydencja a rachunek w banku estońskim (2)

Najpoważniejszą przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej przez spółki estońskie zakładane przez e-rezydentów jest negatywna praktyka banków estońkich, polegająca na odrzucaniu wniosków takich spółek o otwarcie rachunków bankowych. Aby umożliwić e-rezydentom pokonanie tej przeszkody, zespół programu E-residency nawiązał współpracę z Payoneer, fintechem oferującym ogólnoświatowe rozwiązania płatnicze alteernatywne wobec tradycyjnego systemu bankowego. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

2018/05/11|

E-rezydencja a rachunek w banku estońskim

Rozdźwięk pomiędzy rządowym programem E-residency a coraz powszechniejszą praktyką banków estońskich polegającą na odmowie otwierania rachunków dla e-rezydentów spoza Estonii stał sie tematem politycznym. Mamy nadzieję, że zaangażowanie rządu estońskiego pozwoli na przezwyciężenie tych uciążliwości.  

2018/03/24|

Kryptowaluty – jak wydobywać i handlować

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 488/16, rozwiał wszelkie wątpliwości. Handel kryptowalutami przez polskich podatników PIT jest opodatkowany progresywnym podatkiem dochodowym wg stawek 18% i 32%. Osoby zainteresowane strukturami umożliwiającymi prowadzenie działalności związanej z kryptowalutami zapraszamy do kontaktu z naszym czeskim partnerem, Panem Michalem Jelinek.  

2018/02/26|

Pierwsza państwowa kryptowaluta

Kryptowaluty nie maja sojuszników w państwach, bankach centralnych i publicznych regulatorach. Nigdzie. Z wyjątkiem Estonii.

2017/12/19|

Estonia obniża podatek CIT

Od 1. stycznia 2018 r. stawka estońskiego podatku CIT, pobieranego w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę estońską jej wspólnikom, będzie wynosić 14% (zamiast dotychczasowych 20%), jeśli odbiorcami dywidendy będą osoby prawne.

2017/10/06|

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem SKA – Epilog

W latach 2011 – 2015 spółki komandytowo-akcyjne (SKA) były masowo wykorzystywane w projektach optymalizacyjnych dzięki potwierdzonej przez dwie pomnikowe uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego możliwości odroczenia w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym dla dochodów z bieżącej działalności operacyjnej. Złota era tego rdzennie polskiego wehikułu podatkowego została zakończona przez opodatkowanie dochodów SKA podatkiem dochodowym [...]

2017/09/25|

Zwolnienie dywidend z podatku u źródła a zapobieganie unikaniu opodatkowania

W ciągu kilku ostatnich lat powszechne stało się dążenie administracji podatkowych do ograniczenia możliwości stosowania w praktyce przewidzianych prawem międzynarodowym zwolnień z opodatkowania. Jednym z takich zwolnień jest zwolnienie z opodatkowania dywidend i innych świadczeń tego typu wypłacanych przez spółki zależne swoim spółkom-matkom z innych krajów UE, wprowadzone przez tzw. Parent-Subsidiary Directive, tj. Dyrektywę Rady [...]

2017/09/18|

Szef KAS informuje, czyli o praktyce stosowania klauzuli GAAR przez fiskusa

Na stronie Ministerstwa Finansów 30. sierpnia ukazała się informacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na temat wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy pytają o podatkowe skutki czynności składających się na jeden z popularniejszych schematów optymalizacyjnych. Polega on na aktywacji dla celów podatkowych, tj. dla zwiększenia bazy kosztowej, wartości znaków towarowych używanych przez [...]

2017/09/01|

Czwarte ostrzeżenie Ministerstwa Finansów, czyli dlaczego warto czytać nie tylko nagłówki

26. czerwca 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się czwarte ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową, tym razem z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych. Wbrew tytułowi poświęcone jest ono schematowi zbycia kluczowych składników majątku (przede wszystkim nieruchomości komercyjnych), w którym podatkowa grupa kapitałowa jest jedynie jednym z etapów całego procesu, wykorzystywanym dla rozliczenia należności generowanych [...]

2017/07/07|

Trzecie ostrzeżenie Ministerstwa Finansów, czyli o zarządzaniu strachem

Wczoraj Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne ostrzeżenie przed agresywną optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych. Komunikat ten, napisany w przystępny sposób i omawiający takie zagadnienia jak: miejsce rzeczywistego zarządu, zespół aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakład podatkowy, miejsce opodatkowania przychodów pasywnych, zjawisko tzw. treaty shopping, znajdą Państwo tutaj.   W treści tego ostrzeżenia nie znajdujemy [...]

2017/06/12|