Zgodnie z estońską ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie estońskie spółki zobowiązane są w terminie do 1. listopada 2018 r. do zgłoszenie listy beneficjentów rzeczywistych za pośrednictwem portalu internetowego Rejestru Handlowego.

Informacje i wyjaśnienia dotyczące rozumienia terminu „beneficjent rzeczywisty” oraz sposobu zgłoszenia listy tych beneficjentów dostępne są tu.

Jeżeli zgłoszenie listy beneficjentów rzeczywistych za pośrednictwem portalu Rejestru Handlowego nie jest możliwe, konieczne jest skorzystanie z pomocy estońskiego notariusza.