Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z dnia 30. lipca 2018 r. wskazał, że estońska spółka z o.o. (osaühing, w skrócie OÜ) nie jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również wtedy, gdy wszystkie jest dochody mają charakter pasywny (tzn. ich źródłem jest: obrót udziałami/akcjami, odsetki od pożyczek, udzielanie licencji, obrót walutami, obrót jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych). Polscy wspólnicy spółki estońskiej nie będą zatem zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od jej dochodów.