Z powodu obstrukcji ze strony estońskiego sektora bankowego coraz większą uwagę i zainteresowanie e-rezydentów przyciągają fintechy oferujące usługi konkurencyjne w stosunku do oferty bankowej. Jedną z takich firm jest fiński Holvi, który rok temu został partnerem Programu E-rezydencji. Upływ 12 miesięcy współpracy był okazją do krótkiego podsumowania dotychczasowych doświadczeń i przedstawienia przez Holvi nowej oferty, w której na uwagę zasługuje zastąpienie dotychczasowego stałego ryczałtu miesięcznego w wysokości 35 euro trzema stawkami (9, 18 i 98 euro), zależnymi od zakresu usług świadczonych przez Holvi.