W latach 2011 – 2015 spółki komandytowo-akcyjne (SKA) były masowo wykorzystywane w projektach optymalizacyjnych dzięki potwierdzonej przez dwie pomnikowe uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego możliwości odroczenia w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym dla dochodów z bieżącej działalności operacyjnej.

Złota era tego rdzennie polskiego wehikułu podatkowego została zakończona przez opodatkowanie dochodów SKA podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem CIT), które weszło w życie 1. stycznia 2014 r. Przedmiotowa nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zawiera dwa przepisy intertemporalne, których praktyczne znaczenie było całkowicie odmienne od zamierzeń Ministerstwa Finansów. Pierwszym z tych przepisów był art. 4, na podstawie którego SKA zakładane w 2013 r. poprzez odpowiednie zmiany ich statutów oferowały możliwość korzystania z wakacji podatkowych aż do 31. października 2015 r.

Drugi to art. 6 nowelizacji, który umożliwiał – i nadal umożliwia – neutralny podatkowo transfer zysków osiągniętych przez SKA i nieopodatkowanych zgodnie z przepisami w brzmieniu sprzed 1. stycznia 2014 r. do jej wspólników, zarówno komplementariuszy jak i akcjonariuszy. Umiejętne i cierpliwe wykorzystanie SKA pozwalało zatem na osiągnięcie i podział zysków bez konieczności zapłaty podatku dochodowego przez jej wspólników na którymkolwiek z etapów projektu optymalizacyjnego.

 

Źródła:

  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27. kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1085/15
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10. grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 607/14
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5. września 2017 r., numer S-ILPB2/415-127/14/17-S/JK

 

Materiał udostępniony przez: