Najczęściej występującym w ostatnich latach typem transakcji optymalizacyjnej był tzw. step-up, polegający na aktywowaniu dla celów podatkowych (najczęściej dla amortyzacji podatkowej) wartości wchodzących w skład przedsiębiorstwa podatnika, które dotąd nie miały żadnego wpływu na jego wynik podatkowy. Wartościami takimi były np.: rynkowa wartość znaków towarowych, rynkowa wartość nieruchomości czy też wartość firmy.

22. maja 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowane drugie ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową, poświęcone transakcji typy step-up na przedsiębiorstwie, prowadzącej do aktywowania wartości firmy dla celów podatkowych. Komunikat ten nie tylko istotnie zwiększa ryzyko kontroli skarbowej podatników, którzy skorzystali w przedstawionego w nim (podkreślmy – w pełni legalnego) schematu transakcji. Zawiera on również wskazówki co do okoliczności, których wystąpienie będzie budzić podejrzliwość fiskusa, którymi są: korzystanie przez podatnika z profesjonalnego doradztwa (sic!) czy też ujęcie w kosztach podatkowych wartości wytworzonych w przedsiębiorstwie.

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów znajdą Państwo pod linkiem: https://tinyurl.com/m5gut3m