Na rozwijającym się w ciągu ostatnich kilku lat polskim rynku rozwiązań optymalizacyjnych zamknięte fundusze inwestycyjne (FIZ-y) oraz luksemburskie spółki Societe en Commandite Speciale (SCSp) były produktami z najwyższej półki, oferującymi możliwość całkowitego wyeliminowania ryzyka podatkowego bez względu na wysokość i rodzaj optymalizowanych dochodów. Niemal nieograniczone możliwości miały oczywiście odpowiednią, wysoką cenę.

Atrakcyjność FIZ-ów została ograniczona poprzez zniesienie od 1. stycznia 2017 r. zwolnienia podmiotowego dla dochodów FIZ-ów z tytułu uczestnictwa w spółkach transparentnych podatkowo, takich jak polskie spółki komandytowe jak i SCSp. Polskiemu fiskusowi to jednak nie wystarczy. Dziś na stronie www Ministerstwa Finansów opublikowane zostało ostrzeżenie przed korzystaniem ze struktur optymalizacyjnych wykorzystujących FIZ-y, spółki transparentne podatkowo i rozliczenia za pomocą emisji obligacji. Komunikat ten należy odczytywać jako istotnie zwiększający ryzyko kontroli skarbowej struktur opartych o FIZ-y, prowadzonych w celu opodatkowania generowanych przez te struktury dochodów w oparciu o klauzulę obejścia prawa podatkowego (GAAR).

Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów znajdą Państwo pod linkiem: https://tinyurl.com/l4d9jl8