24. kwietnia 2017 r. EUROSTAT opublikował dane o zadłużeniu państw UE na koniec 2016 r. Estonia po raz kolejny okazała się być krajem o najzdrowszych finansach publicznych w gronie wszystkich członków UE, jej dług publiczny wynosi zaledwie 9,5% PKB. Dla porównania, polski dług publiczny na koniec 2016 r. to 54,4% PKB.