Znaczny wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców prowadzeniem działalności gospodarczej na Słowacji zaowocował – zgodnie z zasadą, iż popyt generuje podaż – pojawieniem się licznych ofert doradców proponujących wsparcie przy stawianiu pierwszych kroków w słowackiej rzeczywistości gospodarczej i prawnej. Większość tych ofert obejmuje rejestrację działalności gospodarczej osoby fizycznej, virtual office oraz szczątkową księgowość za niewielką odpłatnością. Oferty te nie gwarantują jednak bezpieczeństwa przedsiębiorcy w przypadku kontroli podatkowej przez polskich urzędników, gdyż skorzystanie z nich nie oznacza zmiany przez przedsiębiorcę jego rezydencji podatkowej. Nadal podlega on bowiem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i to w Polsce ma on obowiązek opłacania podatku dochodowego i podatku VAT.

Zainteresowanych dalszymi szczegółami odsyłamy do artykułu:

http://www.rp.pl/Firma/304169983-Przeniesienie-firmy-do-Czech-lub-na-Slowacje—fakty-i-mity.html#ap-1