Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która konsekwentnie od lat zyskuje na popularności jako forma prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór spółki komandytowej pozwala bowiem na połączenie największej zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (brak odpowiedzialności majątkiem prywatnym wspólnika za długi spółki) z korzystnym opodatkowaniem dochodu 19% stawką podatku liniowego, charakterystycznym dla prowadzenie działalności na wpisie do CEIDG.

Teraz do zalet spółki komandytowej dołączyć można również brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) przekazania jej majątku niezbędnego do rozpoczęcia lub rozszerzenia prowadzonej działalności.

W ostatnich latach ugruntowała się linia orzecznictwa sądów administracyjnych, która wbrew literalnemu brzmieniu ustawy o PCC uznaje spółką komandytową za zrównaną ze spółkami kapitałowymi w zakresie opodatkowania podatkiem PCC. Skutkiem takiej kwalifikacji spółki komandytowej są:

  • brak opodatkowania PCC wnoszenia przez osoby fizyczne do spółki komandytowej wkładów niepieniężnych (aportów) innych niż przedsiębiorstwa czy zorganizowane części przedsiębiorstw. Przykładami takich wkładów są aporty maszyn, pojazdów czy nieruchomości.
  • brak opodatkowania PCC wnoszenia do spółki komandytowej udziałów lub akcji spółek kapitałowych w drodze tzw. wymiany udziałów,
  • brak opodatkowania PCC przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

W przypadku, gdy w oparciu o dosłowne, niezgodne z prawem unijnym brzmienie ustawy o PCC podatek ten został od wyżej wymienionych czynności zapłacony, możliwe jest wnioskowanie o zwrot powstałej nadpłaty.