1. stycznia 2017 r. weszła w życie ważna zmiana słowackiego prawa podatkowego. Wprowadzona została 7% stawka podatku PIT na dywidendy wypłacane przez spółki handlowe osobom fizycznym będącym słowackimi rezydentami podatkowymi.

Dotychczas wypłata dywidendy objęta była przedmiotowym zwolnieniem z opodatkowania. Nie wydaje się jednak, aby ta zmiana znacząco wpłynęła na praktykę prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným).