Zgodnie z danymi EUROSTAT za I. kwartał 2016 r. Estonia jest najmniej zadłużonym krajem Unii Europejskiej. Estoński dług wynosi zaledwie 9,6 % PKB, a w ciągu 2015 r. udało się go dodatkowo zmniejszyć o 0,4 pp.